Assegurances

Imprimeix

La Fundació Esplai de les Illes, gràcies a l’acord que té amb Mapfre ofereix gestionar una assegurança d’accidents a les persones físiques i jurídiques que organitzen activitats de temps lliure infantil i juvenil dintre de l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Hi ha dues modalitats d’adhesió a l’assegurança:

Activitats anuals, per aquelles persones que fan activitats continuades durant tot l’any; inclou les colònies, casals, campaments d’estiu, etc. L’assegurança anual es fa pel període d’un any i té un cost de 4,50€ per persona assegurada.

Per a una activitat concreta, adherint-vos només per a una colònia, campament, convivència, casal, sortida... d’una durada determinada, cal sol·licitar una adhesió per a cada activitat i té un cost de 3€ per persona assegurada.

Per contractar-les ompliu el full de sol·licitud i seguiu-ne les instruccions.

logo-pdf Full sol·licitud assegurança

  Fundació Esplai de les Illes 2013 - Carrer Seminari, 4, 2n 07001 Palma. Tel 971 71 44 79 - Fax 971 72 60 18