Directors

Imprimeix

El curs de directors/es pretén aportar a l’alumne els elements necessaris per fer front a la tasca de coordinació d’un centre d’educació en el temps de lleure, un campament, una colònia d’estiu o una escola d’estiu.

El curs està vertebrat en dues parts. Una primera de formació teòric – pràctica de 150 hores on treballem els continguts bàsics per poder desenvolupar les tasques de direcció d’un grup de temps de lleure. La segona part etapa seran unes pràctiques de 100 hores on es posarà a prova els coneixements adquirits a la primera etapa formativa. A més de la formació teòric -  pràctica també és necessari dur a terme un centre d’interès, cal triar entre tota l’oferta els que estiguin marcats amb el símbol: D

El curs de directors/es està reconegut amb 5 crèdits de lliure configuració per la Universitat de les Illes Balears.
El curs de directors/es està reconegut amb 3 crèdits de Formació Permanent de Professorat per la Conselleria d’Educació i Cultura.

  Fundació Esplai de les Illes 2013 - Carrer Seminari, 4, 2n 07001 Palma. Tel 971 71 44 79 - Fax 971 72 60 18