Especializacions

Imprimeix

Els centres d’interès són cursos d’especialització sobre diferents continguts: educació social, animació i expressió plàstica, educació mediambiental, creixement personal, psicopedagogia, educació per a la salut, etc Aquest cursos estan dissenyats per complementar la formació dels cursos de monitor/a i director/a, al mateix temps també estan indicats per fer formació continua dels monitors i monitors de temps de lleure. També estan especialment pensats per tots aquells mestres que vulguin adquirir  nous coneixements, tècniques i recursos per desenvolupar la seva tasca educativa, a més estan reconeguts com a crèdits de Formació Permanent del Professorat per la Conselleria d’Educació I Cultura.

  Fundació Esplai de les Illes 2013 - Carrer Seminari, 4, 2n 07001 Palma. Tel 971 71 44 79 - Fax 971 72 60 18