Familiars

Imprimeix

L’activitat “Diades en familia” es presenta com una activitat del tipus lúdic per als infants i joves i com una alternativa i eina educativa pel temps lliure pels pares i mares. Organitzades per fomentar les relacions familiars, ofereixen l’oportunitat a pares i mares de compartir un dia amb els seus fills i filles realitzant acti¬vitats educatives de caire lúdic i esportiu: jocs i d’altres dinàmiques conjuntes pares, mares i fills.

Turisme familiar ofereix la pos¬sibilitat de realitzar unes vacan¬ces diferents, unes vacances ha on podeu conèixer altres famí¬lies i també podreu gaudir amb els vostra grup d’amics ò els companys d’escola dels vostres fills/es. Els viatges programats especialment per a famílies de tota Mallorca seran realitzats a instal·lacions de Catalunya, combinant activitats d’aventura, ginkanes, vetllades... Més un format de sortides a esquiar.Les dates de les activitats que oferim al programa de turisme familiar, sempre intentant cobrir les necessitats familiars tenint present els períodes de vacan¬ces dels infants.

Per a més informació demaneu les fitxes de les diferents acti¬vitats ofertades, via telèfon a la Fundació Esplai de les Illes.

  Fundació Esplai de les Illes 2013 - Carrer Seminari, 4, 2n 07001 Palma. Tel 971 71 44 79 - Fax 971 72 60 18