L ‘Institut de Formació Ramon Serra – Escola d’Esplai és una institució no lucrativa amb 35 anys d’experiència com a centre de formació especialitzat en el lleure, l’animació sociocultural, la gestió associativa, la formació permanent del professorat, l’educació mediambiental, l’educació social i el creixement personal.

Hem realitzat quasi 189 cursos de Monitors/a de Temps de lleure, 38 de Director/a de temps de lleure i més de 500 centres d’interès i cursos d’especialització.

L ‘IFRS – EE, juntament amb el GDEM, forma part de la Fundació Esplai de les Illes.

El Claustre de professorat del nostre centre formatiu està integrat per més de 30 professionals especialitzats distribuïts en diferents departaments. Tot el professorat té el títol de Director/a de temps de lleure i una diplomatura, llicenciatura o formació específica adient a la seva especialitat.

Som una institució docent reconeguda pel ministeri de Cultura i homologada i autoritzada per la Direcció General de Joventut del Govern de les Illes Balears. També estam reconeguts per la Conselleria d’Educació i Cultura per realitzar cursos de Formació Permanent del professorat.

Subcategories

  Fundació Esplai de les Illes 2013 - Carrer Seminari, 4, 2n 07001 Palma. Tel 971 71 44 79 - Fax 971 72 60 18