Formació en Focusing

Imprimeix

Focusing constitueix una de les més important aportacions filosòfiques del filòsof experiencial i psicoterapeuta Eugene Gendlin, nascut a Viena 1926 i establert a Estats Units, col·laborador durant una dotzena d'anys de Carl Rogers i investigador incansable dels processos terapèutics. Aquest mètode corporal va ser desenvolupat a partir dels anys 60. El doctor Gendlin va descobrir, després d'investigar cents de gravacions de sessions terapèutiques, que les persones que es posaven en contacte amb la consciència corporal, amb les seves sensacions corporals, concloïen amb èxit la seva teràpia. Llavors Gendlin es va abocar a la manera d'ensenyar aquest poderós recurs emocional al que va anomenar Focusing.

Focusing és un procés d'autoconsciència i curació emocional corporalment orientat. És el procés "d'enfocar", de trobar aquella "sensació sentida" que tots tenim en el nostre cos que sap moltes coses de nosaltres i del que ens passa enfront una situació, una relació personal, una decisió que hem d'adoptar i ens permet manejar millor allò que ens preocupa o s'interposa en el nostre camí.

El cos registra emocions i sensacions per les que creuem. Per mitjà del procés experiencial de l'enfocament corporal anomenem focusing és possible reconèixer primer i llavor canviar la manera en que ens enfrontem als distints problemes de la nostra vida.

 Amb el focusing podem oferir atenció al nostre cos, d'una manera amable, amb acceptació. Així estem en contacte amb emocions, sentiments i sensacions des d'una sensació corporalment sentida que anomenem felt-sense (sensació sentida). Aquesta sensació al principi es subtil i difusa, poc clara, però si centrem l'atenció es manifesta generalment en la zona de la gargamella, el pit, l'estómac i l'abdomen. Es presenta com "alguna cosa" o com una imatge, posseeix qualitats emocionals que al ser acceptades i reconegudes poden canviar positivament.

En realitat, saber el perquè de les coses, encara que sigui molt tangible, no canvia res, sols es produeix un canvi vertader quen una decisió, o un desig de passar a l'acció es sent corporalment com una cosa real, i no quan es raona solament d'una forma cognitiva.

Focusing ensenya com fer-ho i a més:

  • Ens posa en contacte amb el nostre coneixement interior: ningú millor que un mateix sap en realitat el que necessita.
  • Ens permet crear una relació de comunicació i confiança amb el cos per poder sentir la sapiència interna mitjançant la consciència corporal.
  • Ens ajuda a conèixer i acceptar la realitat del nostre moment experiencial, dels nostres punts dèbils i els forts i, des d'allà, aconseguir el canvi vertader, coherent i perdurable.
  • Ens proposa crear llocs interns clars i protegits que amplien l'espai vital, que ens permeten descansar inclòs front el fracàs, i a mantenir la distància adequada amb els problemes per entendre'ls i manejar-los molt millor.

 Focusing és, per tant, un procés de presa de consciència i de sanació emocional que treballa amb l'experiència corporal sentida. I es pot aprendre fàcilment.

  Fundació Esplai de les Illes 2013 - Carrer Seminari, 4, 2n 07001 Palma. Tel 971 71 44 79 - Fax 971 72 60 18