Monitors

Imprimeix

Avui en dia la formació dins el camps del temps de lleure s’ha convertit en un requisit imprescindible per totes aquelles persones que vulguin exercir la seva tasca com a monitors/es de temps de lleure, tant sigui des del voluntariat o des de l’àmbit professional.

El curs es desenvolupar en diferents etapes. Una primera etapa que consisteix en una part de formació teòric – pràctica de 105 hores, on es desenvolupen diferents continguts necessaris per la tasca de monitor/a. Segueix una segona etapa de pràctiques, amb una duració de 80 hores, on l’alumne ha de posar en pràctica els coneixements adquirits a l’anterior etapa, aquestes pràctiques poden ser desenvolupades a qualsevol camp propi d’intervenció en el temps de lleure (campaments, colònies, escoles d’estiu, grups d’esplai, menjadors escolars...)

El curs de monitors/es està reconegut amb 5 crèdits de lliure configuració per la Universitat de les Illes Balears.

El curs de monitors/es està reconegut amb 3 crèdits de Formació Permanent de Professorat per la Conselleria d’Educació i Cultura.

  Fundació Esplai de les Illes 2013 - Carrer Seminari, 4, 2n 07001 Palma. Tel 971 71 44 79 - Fax 971 72 60 18