Assegurances d'accidents

Imprimeix

Assegurances.

Ja podeu sol·licitar les assegurances d'accidents que necessiteu per les activitats de temps lliure. 

A partir del dia 1 d'octubre s'han de renovar les assegurances d'accidents per les activitats de temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupen dintre de l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Hi ha dos tipus d'adhesió a l'assegurança,

l'assegurança anual que cobreix des del 1 d'octubre de 2014 fins el 30 de setembre de 2015 (4,50 € per persona assegurada)

l'assegurança puntual que cobreix fins un màxim de 60 dies. (3 € per persona assegurada)

 

Per sol·licitar l'adhesió ompliu el full de sol·licitud i seguiu les instruccions que hi ha.

logo-pdf Full sol·licitud adhesió pòlissa d'accidents

 

  Fundació Esplai de les Illes 2013 - Carrer Seminari, 4, 2n 07001 Palma. Tel 971 71 44 79 - Fax 971 72 60 18