L'Institut de formació

 Nom: INSTITUT DE FORMACIÓ RAMON SERRA – ESCOLA DE L’ESPLAI
Adreça: CARRER SEMINARI, 4-2n
07001. PALMA
ILLES BALEARS
   
   
    

 

 
 
 
 
   
   

Finalitats de l’Escola de l’Esplai:


L’IFRS-EE té com a finalitat l’educació i la formació humana i cristiana de les persones i, especialment, dels professionals de l’educació, la intervenció social, l’animació sociocultural, l’educació en el lleure, i altres tipus de professionals dedicats a la intervenció en àmbits relacionals i socials.


Òrgans Col·legiats


Claustre de professors de l’Escola de l’Esplai


Membres:
 
Nom i llinatges

Antoni Amengual       
Antoni Carbonell       
Antoni Verd           
Bel Vaquer           
Belén Cáliz           
Carme García           
Dani Alemany           
Ferran Juan           
Isabel Cortada           
Joan Antoni Triay       
Juan Alonso           
Lluïsa López           
Mª Rosa Galiano       
Maria Francisca Alorda       
Miguel Soriano           
Miquel Angel Verd       
Miquel Fullana           
Miquel Navarro           
Pau Francesc Ramon       
Rafel Cladera           
Catalina Escandell Bonnin      
Teresa Ramos           
Xesc Rosselló        
Txema Bauçà           
Xesc Melià
Silvia Criado   
Jordi Juan Sastre       
Tomeu Barceló            
Patxi X. Olaran González        

Càrrec

Psicopedagogia
Cap d'Animació i expressió
Cap d'Educació mediambiental
Cap de Pedagogia de la fe
Psicopedagogia
Educació social
Psicopedagogia
Cap de Dinàmica de grups
Educació social
Animació i expressió
Educació per la salut
Psicopedagogia
Cap d'Educació social
Cap de Psicopedagogia
Cap d'Educació per la salut
Educació mediambiental
Educació mediambiental
Educació per la salut
Educació social
Psicopedagogia
Psicopedagogia
Educació social
Animació i expressió
Animació i expressió
Animació i expressió
Secretaria
Cap d'estudis
Director
Administrador


      

Consell de coordinació de l’Escola de l’Esplai


Membres:

Nom i llinatges

Antoni Carbonell
Antoni Verd
Bel Vaquer
Ferran Juan
Jordi Juan
Mª Rosa Galiano
Maria Francisca Alorda
Miguel Soriano
Silvia Criado
Tomeu Barceló
Patxi X. Olaran González
Càrrec

Cap d'Animació i expressió
Cap d'Educació mediambiental
Cap de Pedagogia de la fe
Cap de Dinàmica de grups
Cap d'estudis
Cap d'Educació social
Cap de Psicopedagogia
Cap d'Educació per la salut
Secretaria
Director
Administrador