GDEM (Grups d'Esplai de Mallorca)

 Nom: GRUPS D’ESPLAI DE MALLORCA (GDEM)
Adreça: 
CARRER SEMINARI, 4-2n
07001. PALMA
ILLES BALEARS 
 
 
   
   

Finalitats del GDEM:- Educar els infants i joves en el temps lliure per mitjà de les activitats pròpies de l’Esplai  i d’acord amb el projecte educatiu.


- Oferir mitjans que facilitin la tasca educativa dels educadors en el lleure.

- Col·laborar amb altres grups que treballin en l’Esplai.

- Mentalitzar la societat sobre la importància i repercussió en la personalitat dels infants i els joves del temps lliure i la seva orientació.

- Acompanyar els participants en el seu procés de l’opció de fe.

- Treballar per la llengua i la cultura pròpia i per una societat amb estructures justes i democràtiques que promocionin els valors de la persona i els seus drets a partir del nostre context més immediat.

- Participar a les instàncies representatives de la joventut i la infància per tal d’aportar els elements que es considerin, i mantenir un contacte directe amb altres organitzacions juvenils i d’Esplai.

Òrgans Col·legiats


    Coordinador General


Membres:

 
Nom i llinatges

Silvia Criado López
Joan Llorenç Bota Rotger
Cati Tous Vidal
Salvador Garcia Belmonte

Àrees:    
Irene Ramón Rueda
Toni Villalonga Rotger
Araceli Acuñas Barceló
Natalia Pascual Gras
Càrrec

Presidenta
Vicepresident
Secretària General
Administrador


Relacions i Adhesions
Relacions externes
Formació i dinamització
Formació i dinamització

      

    Assemblea de centres


Membres: