Cursos de Monitor/a


Avui en dia la formació a dins el camp del temps lliure, s'ha convertit en un requisit imprescindible per totes aquelles persones que vulguin exercir la seva tasca com a monitor o monitora de temps lliure, tant sigui des del voluntariat o des de l'àmbit professional; donat que és una garantia de que e/la monitor/a estarà preparat per dur a terme aquesta tasca amb els coneixements bàsics sobre el temps lliure.

El curs es desenvolupa en diferents etapes. Una primera etapa que consisteix en la part de formació teòrico-pràctica, de 105 hores, on es desenvolupen diferents continguts. Una segona etapa de pràctiques, amb una duració de 80 hores, on l'alumne ha de posar en pràctica els coneixements adquirits a l'anterior etapa que poden ser desenvolupades a qualsevol camp propi d'intervenció en el temps lliure (campaments, colònies, escoles d'estiu, grup d'esplai, menjadors escolars,… ).

Els continguts del curs són els següents:PSICOPEDAGOGIA:

El monitor - educador
Psicologia evolutiva
El grup d'infants i joves
Projecte Educatiu
Programació
Memòria i avaluació

EDUCACIÓ SOCIAL:

Medi social
Inadaptació social
Interculturalitat
Necessitats educatives especials
Necessitats educatives socials
Educació per la salut

SALUT:

Primers Auxilis i RCP

LEGISLACIÓ:

Legislació en el Temps Lliure

ANIMACIÓ I EXPRESSIÓ:

Cançons
Danses
Expressió plàstica
Expressió corporal
Vetllades

DINÀMICA DE GRUPS:

Actituds del monitor
L'equip de monitors

PEDAGOGIA DE LA FE:

Pedagogia de la fe
Educació en valors

EDUCACIÓ AMBIENTAL:

Astronomia
Campisme
Educació i medi ambient
Meteorologia

CENTRE D'INTERÈS:      


A més d'aquests sessions és necessari realitzar un centre d'interès, cal triar entre tota l'oferta els que estiguin marcats amb el símbol: //M//


DESCARREGA LLISTAT PDF