Casals de Joves


En el desenvolupament dels projectes de gestió de Casals de Joves, volem deixar marcada l'empremta de la nostra experiència a l'hora de treballar i gestionar recurs dirigits als joves adaptats a la realitat de les diferents barriades o municipis.

El casals de joves són un projecte que es fonamenta en la necessitat de donar una oferta d'activitats de temps lliure per als joves. Amb la nostra proposta de funcionament d'un casal de joves volem donar una passa més en l'educació integral tant dels joves com de la resta de població, ja que pretenem fer feina conjunta amb la gran majoria d'associacions, col·lectius i entitats de la zona.

La Fundació Esplai de les Illes actualment porta la gestió dels següents casals de joves:

        Casal de joves de Ponent (Palma)
        Casal de joves Ciutat Antiga

        Casal de joves d'Algaida
        Casal de joves de Marratxí
        Casal de joves de Llucmajor