Projectes socialsCompartim l'Horabaixa


El projecte Compartim l'Horabaixa, tal com el seu nom indica, pretén ser un espai integrador entre infants i joves de diferents cultures, ètnies, religions Així com una finestra oberta pels infants i joves mallorquins de noves nacionalitats amb els seus costums, hàbits, i d'aquesta manera trobar punts d'encontre per una convivència més enriquidora.

El nostre principal objectiu consisteix en fomentar la integració plena dels immigrants que opten per fixar la seva residència a l'illa de Mallorca, donant així resposta a una necessitat immediata en la nostra societat: la formació i informació dels immigrants. A més, mitjançant el nostre projecte es promourà l'educació intercultural com eina de feina en el món del temps lliure i el voluntariat fomentant la participació dels joves com a creadors i beneficiaris de l'ajuda al desenvolupament.

El projecte actualment es desenvolupa als següents sectors de Palma i es duen a terme amb la col·laboració dels centres municipals de serveis socials de cada sector:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un racó educatiu


Aquest projecte es fonamenta en la necessitat de donar una oferta d'activitats de temps lliure i culturals els horabaixes i en dates de vacances escolars dels infants. Degut a que molts dels pares fan feina durant l'horari no lectiu dels col·legis i durant les vacances escolars i això provoca que no es puguin fer càrrec dels seus fills. A més, en la majoria dels casos els pares no tenen els recursos econòmics suficients per cercar una alternativa acceptable pels seus fills.

Es realitzaran diverses activitats de temps lliure i culturals. Aquestes activitats consistiran en:

        Reforç escolar
        Hàbits de conducta
        Habilitats socials
        Tallers d'interculturalitat
        Activitats d'oci i temps lliure
        Sortides culturals


        Lloc de realització:

                             - Racó Ludic el terreno