Assegurances


És una assegurança d'accidents i responsabilitat civil que s'ofereix, per a totes aquelles entitats que realitzen activitats de temps lliure (campaments, activitats d’esplai, activitats extraescolar, excursions ...)

Quan es realitza una activitat amb infants i joves, juntament amb monitors, és obligatori assegurar als participants davant possibles accidents i/o responsabilitat civil.

Hi ha dues modalitats d'adhesió a l'assegurança:

Pòlissa puntual:


Cobreix una activitat concreta (colònia, campament, excursió, acampada ...), cobreix des d'un dia a un mes, cal sol·licitar una adhesió per a cada activitat.

        PREU: 1,85 €/persona

Pòlissa anual:


Per activitats continuades durant tot l'any; inclou les colònies, campaments, excursions, acampades L'assegurança anual es fa pel període de l'1 de desembre al 30 de novembre.

        PREU: 3,00 €/personaCom adherir-se a l’assegurança


Simplement heu de posar-vos en contacte amb el Servei d'Assegurances de la Fundació Esplai de les Illes.

Heu de facilitar:


        - Les dades del centre, la persona responsable i el nombre de persones assegurades: infants, joves,
           mestres, monitors,...

        - Un llistat on hi consti el nom i cognoms de les persones assegurades.

        -  Abonar la prima d adhesió.