Que és l'IFRS-EE


        L’institut de Formació Ramon Serra - Escola de l’Esplai és una institució no lucrativa amb 31 anys d’experiència com a centre de formació especialitzat en el lleure, l’animació sociocultural, la gestió associativa, la formació permanent del professorat, educació ambiental, educació social i el creixement personal.        Hem realitzat 140 cursos de Monitor/a de Temps Lliure, 29 de Director/a, més de 400 centres d’interès i cursos d’especialització, projectes de cooperació internacional a la República Dominicana i a Perú i gestió de colònies escolars.


        El Claustre de professorat del nostre centre formatiu està integrat per 39 professionals especialitzats; distribuïts en diferents departaments. Tot el professorat té el títol de Director/a i una carrera o formació adient per la seva especialitat.


        Som una institució docent reconeguda pel Ministeri de Cultura i homologada i autoritzada per la Direcció General de Joventut de la Conselleria de Presidència. També estam reconeguts per la Conselleria d’Educació i Cultura per realitzar cursos de Formació Permanent del Professorat.