Descomptes i reconeixements


        És important poder oferir una formació assequible i accessible per a tothom, però és igual d’important que l’oferta sigui de qualitat.

        Per aquest motiu i amb la intenció de poder abaratir els diferents cursos i alhora anar incrementant la seva qualitat, s’han anat realitzant diferents gestions amb entitats i administracions que beneficien directament als participants, ja que s’ha aconseguit descomptes directes i reconeixements com a crèdits.
Els descomptes dels que et pots beneficiar són:

La Direcció Insular de Joventut del Consell de Mallorca
subvenciona a tots els participants als cursos de Monitor/a i Director/a amb 75 €


Amb el Carnet Jove o el Carnet d’estudiant de la UIB
10% als cursos de Monitor/a i de Director/a
5% a la resta de cursos


El GDEM - Esplai de les Illes
subvenciona a tots/es els monitor/es dels esplais federats
amb 50 € als cursos de Monitor/a
i amb 100 € als cursos de Director/a


( Els descomptes pel carnet Jove o de la UIB no són acumulables amb el del GDEM )
Els reconeixements dels cursos estaran marcats amb símbols:

Els cursos amb aquest símbol //UIB-5c//, estan reconeguts per la Universitat de les Illes Balears amb 5 crèdits de lliure configuració.

Els cursos amb aquest símbol: //FPP//, estan reconeguts per la Conselleria d’Educació i Cultura com a crèdits de Formació Permanent del Professorat.