Viatges d’estudi

Imprimeix

La realització d’aquest projecte neix de la necessitat d’oferir una alternativa als viatges d’estudis dels centres educatius.
Les activitats tindran com a fi¬nalitat l’aprofitament dels viat¬ges d’estudis com a un temps lliure lúdic i educatiu, per tal d’oferir qualque cosa més que un viatge turístic.
Per aquest motiu es dóna una importància principal a l’opció didàctica i pedagògica, però sen¬se oblidar el vessant lúdic que han de tenir totes les activitats de temps lliure.
Dintre l’oferta de viatges d’estudis es poden desenvolupar esta¬des a Mallorca, Menorca, Ei¬vissa i Catalunya.

Servei de monitoratge:
Us oferim la possibilitat de con¬tractar un servei de monitors acompanyants per les vostres estades de viatges d’estudis.

  Fundació Esplai de les Illes 2013 - Carrer Seminari, 4, 2n 07001 Palma. Tel 971 71 44 79 - Fax 971 72 60 18